NEM TUDOD, MIKOR ÉS MENNYIÉRT KÖTHETŐ

Ingatlan ajándékozási szerződés?

Hívj minket, hogy megtalálhassuk a legelőnyösebb megoldást!

Az ingatlan ajándékozási szerződés lényege, hogy az ajándékozó ingyen ruházza át a tulajdonjogot, és ezzel egy időben köteles a birtoklást is átengedni – biztosítani a beköltözést, avagy jelképesen átadni a kulcsokat. Ahogy az adásvételi szerződés, úgy az ajándékozási szerződés is csak ügyvédi ellenjegyzéssel érvényes.

Ezen felül a dokumentumnak tartalmaznia kell az ajándékozás célját és elfogadását, azaz
mindkét fél aláírását, illetve javasolt megjelölni az ingatlan értékét is. Az eljáró ügyvéd a szerződés szerkesztésekor megvizsgálja, hogy ténylegesen semmilyen ellenérték nincs köztetek. Ellenkező esetben az ajándékozási jogcím helyett más jogcímen szerkeszt számotokra szerződést, például tartási vagy életjáradéki szerződést.
Szerződéskötés után az ajándékozó csak akkor tagadhatja meg a teljesítést, ha bizonyítani tudja, hogy a szerződéskötés után saját körülményeiben vagy a megajándékozotthoz fűződő viszonyában olyan lényeges változás állott be, hogy a szerződés teljesítése tőle nem várható el.

Köthető ingatlan ajándékozási szerződés kiskorú gyermekkel?

Semmi akadálya annak, hogy kiskorú részesedjen az ajándékozásban, szülők például vehetnek gyermeküknek ingatlant a saját pénzükből. Ilyenkor arra is lehetőség van, hogy az ingatlan ajándékozási szerződés keretén belül holtig tartó haszonélvezeti jogot alapítsunk az ajándékozónak.
A helyzet abban az esetben kicsivel bonyolultabb, ha az ajándékozott ingatlan nem tehermentes, ilyenkor ugyanis a gyámhatóság jóváhagyására is szükség van. A gyámhatóság bevonása akkor nem szükséges terhelt ingatlan ajándékozása esetén, ha az ajándékozó részére ezzel egy időben haszonélvezeti jog kerül bejegyzésre az ingatlanon. Tehát ha szülőként terhelt ingatlant ajándékozol gyerekednek és az ajándékozási szerződés haszonélvezeti jogot is alapít számodra, avagy számotokra, akkor nem szükséges a gyámhivatal jóváhagyása.

Nem kell kiművelned magad ingatlanjogból.

Hívd irodánkat, és levesszük ezt a terhet a válladról!

Vagy írj nekünk facebookon vagy E-mailen!

Mi az ingatlan ajándékozás menete?

Az ingatlan ajándékozása feltételez egy szoros bizalmi, jellemzően rokoni kapcsolatot az ajándékozó és a megajándékozott között. Éppen ezért az ajándékozás folyamata is jóval egyszerűbb, mint a biztosítékokkal tűzdelt adásvétel esetében.

  1. Megegyeztek, mit és milyen feltételek mellett kívántok ajándékozni
  2. Az ügyvéd tájékozódik az elképzeléseitekről, de vizsgálja azt is, hogy az ügylet valóban ajándékozásnak minősül-e? Lekéri az ingatlan tulajdoni lapját és tájékoztat benneteket az ingatlan jogi státuszáról, elsősorban a bejegyzett terhekről és egyéb az ingatlan átruházását akadályozó vagy korlátozó körülményekről. Szükség esetén az ügyvéd megoldási javaslattal szolgál az ingatlan tehermentesítése vagy az egyéb jogok, tények törlése, és más aggályos kérdések kapcsán.
  3. Az eljáró ügyvéd elkészíti a szerződés tervezetét, megküldi nektek előzetes egyeztetés céljából, majd a kapott észrevételek alapján módosítja. Emellett tájékoztatást nyújt az esetlegesen felmerült kérdésekben.
  4. A végleges szerződés elkészülte után sor kerülhet az aláírásra, melyhez az ügyvéd jellemzően előzetesen bekéri tőletek a szerződésben rögzítendő adatokat és személyes okmányok azonosítószámát. Ha egyszerre mindkét fél jelen van, lehetséges a szerződés aláírás előtti módosítása is, de erre közös megegyezés esetén a szerződéskötést követően is sor kerülhet.
  5. Ha a szerződéskötéssel egyidejűleg pénz- vagy okirat is letétbe kerül, a szóban forgó okiratokat, illetve letéti szerződést is ekkor írjátok alá.
  6. Jellemzően a következő munkanapon az ügyvéd elindítja a tulajdonjog változás bejegyzését az ingatlan nyilvántartásba.
Nem feltétlenül tudsz személyesen megjelenni?

Ügyvédi irodánkkal online is intézheted az ingatlanjogi lépéseket!

Vagy írj nekünk facebookon vagy E-mailen!

Mikor mennyi az ingatlan ajándékozás illeték?

Az ingatlan ajándékozás illetéke elsősorban az ingatlan jellegétől függ: lakástulajdonról beszélünk, avagy nem? Lakás ajándékozás esetén ez 9%, nem lakástulajdon jellegű ingatlan ajándékozásnál – mint garázs, vagy telek – az ajándékozási illeték azonban 18%.

Mikor illetékmentes az ingatlan ajándékozás?

Ha lakóház építésére alkalmas telket ajándékoznak neked, 4 éven belül lakóházat építesz rajta, és a felépített lakóházban a lakás(ok) alapterülete kiteszi legalább 10%-át annak, amit a településrendezési terv maximálisan beépíthetőként meghatároz. Erről az állami hatóságnál kell nyilatkoznod, legkésőbb addig, hogy az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedne.

Ha az ingatlant házastársad vagy egyenes ági felmenőd ajándékozta – beleértve az örökbefogadó szülőket is). Nem illetékmentes azonban az oldalági rokonok, például testvérek közötti ajándékozás, az ingatlan ajándékozás idegennek pedig minden esetben illetékköteles.

Nem mindegy, mennyi illetéket fizetsz egy ingatlanvásárlás után!

Keress minket, hogy megtalálhassuk a lehető legelőnyösebb megoldást!

Vagy írj nekünk facebookon vagy E-mailen!