NEM LÁTOD ÁT, HOGYAN IS FÜGG ÖSSZE

az osztatlan közös tulajdon és az elővásárlási jog?

Segítünk, hogy jogilag minden zökkenőmentes legyen!

Az osztatlan közös tulajdon azt jelenti, hogy egy ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonjog pedig az ingatlan nyilvántartásban rögzített, meghatározott hányadok szerint oszlik meg köztük. Tehát nem maga az ingatlan van megosztva, elképzelhető, hogy egyikük sem lakik benne. Ilyen tulajdonosi kapcsolat esetén minden tulajdonost elővásárlási jog illet meg, ha bármelyik másik eladná a részét.

A tulajdonostársak emellett az ingatlan használatbavételéről is dönthetnek egy megállapodással. Alapesetben mindannyian jogosultak a használatra, ám ezt a jogot egyikük sem gyakorolhatja a többiek jogainak és az ingatlanhoz fűződő lényeges jogi érdekeinek sérelmére. Az ingatlan hasznai is a tulajdoni hányaddal azonos mértékben illetik meg őket, és ebbe nem csak a bevételek, de az ingatlannak kapcsolatos kiadások, kötelezettségek, esetleges károk is beletartoznak.

Mi az osztatlan közös tulajdon működési elve?

A tulajdonostársak szótöbbséggel határoznak a közös tulajdont érintő kérdésekben. Minden tulajdonostársat tulajdoni hányada arányában illet szavazati jog.

Vannak azonban olyan esetek, mikor az egyszerű szótöbbség nem elegendő, és egyhangú határozatra van szükség. Ilyenek a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások, az egész ingatlan feletti tulajdonjog átruházása, az egész ingatlan megterhelése, vagy az egész ingatlanra kiterjedő kötelezettségvállalás.

Mindemellett, ha a hozott határozat sérti az okszerű gazdálkodást, vagy a kisebbség jogi érdekeit lényegesen sérti, a kisebbség megtámadhatja a határozatot a bíróságnál.

A napi gyakorlatot megkönnyíti, ha a tulajdonostársak a használatot írásbeli megállapodással előre rendezik. Ebben érdemes megállapítani, hogy a közös használatú területek fenntartását, állagmegóvását ki végzi, illetve költségeit ki viseli? Mi alapján történik az elszámolás – kiemelten akkor, ha a tulajdonostársak nem rendelkeznek önálló közüzemi mérőórákkal. Legfőképpen pedig, az ingatlan mely részének használatára melyik tulajdonostárs jogosult, illetve mely részek maradnak közös használatban?

Nem kell kiművelned magad ingatlanjogból.

Hívd irodánkat, és levesszük ezt a terhet a válladról!

Vagy írj nekünk facebookon vagy E-mailen!

Kinek van elővásárlási joga?

Ha közös osztatlan tulajdon mellett szeretnéd eladni, avagy bérbe adni a részed a tulajdonostársakon kívüli személynek, akkor a tulajdonostársakat ingatlan elővásárlási jog, illetve előbérleti jog illeti. Ilyen esetekben a többi tulajdonostárs jogosult másokat megelőzően azonos feltételekkel megvásárolni vagy bérbe venni a szóban forgó tulajdoni hányadot.

Amennyiben a tulajdonostársak nem élnek elővásárlási jogukkal, és erről írásban le is mondanak, harmadik fél is megvásárolhatja az adott hányadot. Bonyolítja azonban az eladást, ha a vevő banki hitelből kívánja fedezni a vételárat, mivel a pénzintézetek gyakran kérnek ügyvéd által ellenjegyzett használati megosztási megállapodást. Nem csak a fent említett napi gyakorlat megkönnyítése érdekében hasznos tehát ez, de az osztatlan közös tulajdon eladása szempontjából is szükséges.

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése 2021-ben

Az osztatlan közös tulajdon felszámolása bármelyik tulajdonostárs kezdeményezésére elindulhat, és több módon is lehetséges.

Sokszor kézenfekvő módszer kivásárolnod a többi tulajdonostársat, természetesen egy közösen megállapított vételárért. De megoldást jelenthet egy társasház alapítása is, vagy, ha közösen eladjátok az ingatlant és a vételáron osztoztok a tulajdoni hányadoknak megfelelően.

Amennyiben bíróság elé kerül az ügy, az lehetőség szerint természetben osztja meg az ingatlant. Ha erre nincs mód, dönthet akár úgy is, hogy egy adott tulajdonostársra ruházza a teljes tulajdonjogot megfelelő ellenérték fejében. Végső esetben pedig, amennyiben a közös tulajdon más módon már nem szüntethető meg, avagy a természetbeni megosztás gátolná a rendeltetésszerű használatot illetve jelentős értékcsökkenést okozna, a bíróság határozhat az ingatlan közös értékesítéséről is.

Végeredményben mindegyik esetben megszűnik az osztatlan közös tulajdon és vele az érintettek ingatlan elővásárlási joga is.