HOGYAN MŰKÖDIK, ÉS HOGYAN SZÜNTETHETŐ MEG

az ingatlan haszonélvezeti jog?

Segítünk megtalálni a legelőnyösebb jogi megoldást!

Az ingatlan haszonélvezeti jog jelentése nem olyan bonyolult, mint ahogy sokan tartanak tőle. A haszonélvezeti jog összességében lehetővé teszi, hogy egy másik személy tulajdonában lévő ingatlanon olyan jogokat gyakorolj, mintha az a tiéd lenne. A haszonélvező tehát birtokában tarthat, használhat, hasznosíthat, és hasznot szedhet valaki más ingatlana után. Felújíthatja, lakhat benne, de akár bérbe is adhatja, és nem köteles a bérleti díjon a tulajdonossal osztozni.

Mégis miben más akkor egy ingatlan haszonélvezeti joga annak tulajdonjogától? A haszonélvezőt nem illet rendelkezési jog, azaz nem adhatja el az ingatlant, és nem is terhelheti meg hitellel, jelzáloggal.

Lehetséges a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan eladása?

A haszonélvezet fontos jellemzője, hogy a tulajdonosváltozásoktól függetlenül megmarad. A tulajdonos szabadon eladhatja a szóban forgó ingatlant, és az új tulajdonos változatlan feltételekkel “megörökli” a haszonélvezőt. A haszonélvezeti jog tehát az ingatlanhoz kötődik, nem annak tulajdonosához, és éppen ezért a tulajdoni lapon is feltüntetésre kerül.

Az ingatlan tulajdonosváltásából nem következik tehát a haszonélvezeti jog elvesztése. A haszonélvezet azonban lehet korlátozott időtartamú, és legfeljebb a haszonélvező haláláig áll fenn, illetve jogi személyek esetén legfeljebb 50 évre alapítható.

Amennyiben a tulajdonos túl szeretne adni a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanon, megteheti, de jellemzőbb, hogy az adásvétel előtt közös megegyezéssel megszüntetik a haszonélvezetet.

Hogyan jön létre, és mennyibe kerül a haszonélvezeti jog bejegyzése?

Haszonélvezet két módon jöhet létre: szerződéssel, vagy jogszabályi rendelkezés következtében. Szerződéses úton kisebb igazgatási díj ellenében alapíthatsz ingatlan haszonélvezeti jogot, ez 2021-ben 6600 Ft-os tétel normál ügyintézéssel, mivel a friss haszonélvezetet be kell jegyeztetni az ingatlan nyilvántartásba.

Jogszabály rendelkezése folytán leggyakrabban a haszonélvezet egy speciális formája valósul meg, az özvegyi haszonélvezeti jog. Az özvegyi jog a házastárs elhunytával automatikusan jön létre, díja tehát nincs, és külön ügyintézést sem igényel.

Mi az özvegyi jog és haszonélvezeti jog közötti különbség?

Míg szerződéses haszonélvezeti jogot szabadon alapíthatsz a tulajdonos beleegyezésével bármilyen vagyontárgyadra vagy tulajdonodra, az özvegyi jog létrejöttének van néhány feltétele. Özvegyi jog akkor keletkezik, ha a házastárs elhunytakor a házastársak együtt is éltek, és arra a vagyontárgyra vonatkozik, amit nem az özvegy örököl, hanem jellemzően a gyerek(ek).

NE LEGYEN NYOMASZTÓ ÉS BONYOLULT AZ INGATLANELADÁS!

Hívj minket, és segítünk stressz mentessé tenni a folyamatot!

Vagy írj nekünk facebookon vagy E-mailen!

Melyik az “erősebb”: a haszonélvezeti jog, vagy a tulajdonjog?

Amíg fennáll a haszonélvezet, addig a tulajdonos csak akkor gyakorolhat birtoklási, használati és haszonszerzési jogokat, ha azokat a haszonélvező nem gyakorolja. Köznyelven szólva tehát az ingatlan haszonélvezeti jog az “erősebb”.

Milyen kötelezettségekkel jár a haszonélvezet?

A jogok gyakorlása mellett az ingatlannal kapcsolatos terhek és kötelezettségek viselése is a haszonélvezőt illetik. Ő fizeti a közüzemi számlákat, esetleges felújítást, olyan károkat, mint a beázás. Egyedül rendkívüli javítások és helyreállítások képeznek kivételt.

Ezalatt a tulajdonos élhet az ellenőrzési jogával, azaz megtekintheti, hogy a haszonélvező rendeltetésszerűen használja-e az ingatlant? Olyan kirívó esetekben például, ha a haszonélvező közüzemi tartozást halmoz fel, vagy rongálja az ingatlant, a tulajdonos követelhet rajta biztosítékot fedezet gyanánt. Amennyiben a haszonélvező nem ad biztosítékot, a tulajdonos akár bírósághoz is fordulhat, hogy felfüggesszék a haszonélvezeti jogot.

Hogyan szűntethető meg az ingatlan haszonélvezeti jog?

Korlátozott időtartamú haszonélvezetek lejárhatnak, illetve a jogosult elhunytával megszűnhetnek, extrém helyzetben a tulajdon elpusztultával is semmissé lesznek. Más esetben azonban az érintettek közreműködésére lesz szükség, mivel magát a haszonélvezeti jogot átruházni semmilyen módon nem lehet: nem ajándékozható el, nem képezheti öröklés tárgyát.

Előfordulhat az is, hogy a haszonélvező szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát, bár jellemzőbb, hogy lemond haszonélvezeti jogáról. Ehhez nincs szüksége a tulajdonos hozzájárulására, bár általában a tulajdonossal kötött egyezség fejében teszi. Íly módon lehetséges a holtig tartó haszonélvezeti jog megszüntetése is, közös megegyezés alapján akár az özvegyi haszonélvezeti jog megváltása pénzben. A haszonélvezőt azonban semmi nem kötelezi erre, szabadon dönthet.

Amennyiben megszűnik a haszonélvezet, azt az ingatlan nyilvántartásból is törölni kell, és az ingatlant át kell adni a tulajdonosának. Bármilyen rendeltetésszerű használatból adódó értékcsökkenést azonban a haszonélvező nem köteles megtéríteni.