Mit tud, és mit nem tud

egy lakás bérleti szerződés minta?

Segítünk, hogy jogtiszta és előnyös szerződést kössetek!

Lakás bérleti szerződés írásban jön létre a lakás tulajdonosa(i) és annak bérlője között. Ugyan a Ptk csak az írásbeliséget írja elő, érdemes egy-egy tanút is feltüntetni benne. Mai használatban már összemosódott, de klasszikusan és jogilag az albérlet és bérlet fogalmak egy árnyalatnyi különbségre utalnak. Míg a bérlet közvetlenül a tulajdonostól, az albérlet egy másik bérlőtől történő bérlést jelent.

Az ingatlan bérbeadás napjainkban kifejezetten elterjedt dolog. Van, aki nagyobb biztonságra törekszik, mások ezt elhanyagolhatónak tartják. Azonban, ha komolyak és hosszú távúak a szándékaid, érdemes az innen-onnan levadászott lakás bérleti szerződés minta helyett egy ügyvédhez fordulni a végleges szerződésért. Amellett, hogy biztosan az aktuális rendelet és törvényi szabályozásnak megfelelő, érvényes dokumentumot kapsz, amely a te helyzeted minden vetületére, esetlegesen speciális igényeidre is kitér, vállaljuk, hogy az első hivatalos felszólítót is megszövegezzük neked, ha esetleg nem fizetne a bérlőd. Emellett igény szerint kiköltözési nyilatkozatot is készítünk neked.
Maga a szerződés jelentőségét általában késve ismerik fel az érintett felek, hiszen leggyakrabban akkor hivatkozunk rá, ha már olyan mértékű problémák merülnek fel, amiket nem tudtak szóban, egymás közt rendezni. Egy ügyvéd bevonásával már a szerződéskötés pillanatában tiszta lesz a felek számára, ki, mire vállalt kötelezettséget és mit várhat el a másiktól. Természetesen nincs akadálya, hogy valamilyen ingatlan bérleti szerződés minta alapján keress fel minket, de minden esetben saját sablonjainkból fogunk kiindulni, amiknek aktualitásában, hitelességében biztosak vagyunk.

lakas-berleti-szerzodes-pic1
Nem kell kiművelned magad ingatlanjogból.

Hívd irodánkat, és levesszük ezt a terhet a válladról!

Vagy írj nekünk facebookon vagy E-mailen!

Mit tartalmaz feltétlenül egy ingatlan bérleti szerződés?

Hogy minél hamarabb felvedd velünk a kapcsolatot és minden információt megossz velünk. Minden az eljárás során készült irat, dokumentum tartalmazhat olyan információt, amit enyhítő körülményként lehet a bíróság elé tárni. Az ilyen okirati bizonyítékokon túl nagyon lényeges a történtek pontos rekonstruálása. Hogy egy-egy ügy minden részletét hitelt érdemlőn feltárjuk, valamennyi ügyfelünket pontosan és részletesen kikérdezzük az eset előzményeiről, illetve, hogy mi történt az eljárás során. Minél pontosabb és minél részletesebb emlékei vannak az ügyfélnek, annál egyszerűbb lehet a későbbi bizonyítás.

lakas-berleti-szerzodes-pic2

Mit kell tudnod a vallomástételről?

A szerződés érvényességéhez szükséges pár pontra kitérni, másokat azért érdemes érinteni, mert a felek érdekeit szolgálja.

1. Ki a bérlő és a bérbeadó?

Amellett, hogy a szerződésben fel kell tüntetni mindkét fél személyi adatait, érdemes szerződéskötéskor elkérned az okmányait, hogy a személy azonosságról te is meggyőződhess.

2. Mi a bérlemény meghatározása?

Minden bérleti szerződés tartalmazza a lakás címét, helyrajzi számát, de érdemes annak alapterületét, helyiségeinek számát, illetve a lakás állapotát is feltüntetni, és, hogy milyen berendezési-, és felszerelési tárgyak tartoznak hozzá? Nem árt kikötni azt sem, hogy az ingatlant kizárólag lakás céljából adták bérbe.

3. Meddig él a szerződés?

A határozatlan idejű szerződéssel ellentétben a határozott szerződést nem olyan egyszerű felmondani, mindkét fél adott időre vállal kötelezettséget és kap biztosítékot arról, hogy lesz hol laknia, illetve megkapja a bérleti díjat. Ugyan a bérlő szabadon kiköltözhet, de a szerződés időtartamának végéig ettől függetlenül fizetési kötelezettsége van.

4. Hogyan rendezitek a bérleti díjat, illetve rezsit?

A lakás bérleti díja mellett foglaljátok azt is írásba, hogy mikor, illetve, hogyan kerül ez a díj, illetve a különböző közüzemi díjak kifizetésre. Készpénzes fizetés esetén fontoljátok meg, hogy átvételi elismervényt írjatok minden hónapban!

A közüzemi díjak bármelyikőtök nevén lehetnek, de jó, ha megállapodtok róla, és megbeszélitek, kinek, mi az igénye. Válthat-e a bérlő például szolgáltatási csomagot?

5. Kér-e a bérbeadó kauciót?

Általában 1-2 havi kauciót minden bérbeadó elkér a szerződés megkötésekor, mely afféle biztosítékként szolgál, ha a bérlő nem fizetne, vagy megrongálná a lakást. A szerződés megszűntével, amennyiben a bérlő nem szegte meg a benne foglalt kötelezettségeit, a kaució teljes összege visszajár. Szabhatjátok ennek előfeltételeként a lakcímről való átiratkozást.

6. Engedélyezett-e a felújítás?

Nem kötelező elem, de a kellemetlen félreértések elkerülése érdekében érdemes minimum beszélnetek arról, a bérlő milyen mértékben végezhet az ingatlanon felújítást, illetve az egyes felújítási munkák terhét ki milyen arányban viseli?

7. Károk viselése

Főszabály szerint általában a bérlő hibájából eredő károkért, mint például egy dugulás, ő felel. Ellenben a szomszéd okozta beázást már a bérbeadó dolga rendezni.

8. Egyéb kitételek

Sokszor kitétel egy lakáskiadás során, hogy engedélyezett-e a dohányzás, vagy a háziállatok tartása. Ezt, illetve ennek feltételeit érdemes a szerződésben is rögzíteni.

Ne kelljen csalódnod az ingatlan bérlésben!

Keress minket, hogy megtalálhassuk a lehető legelőnyösebb megoldást!

Vagy írj nekünk facebookon vagy E-mailen!

Hogyan lehetséges a lakás bérleti szerződés felmondása?

Közös megegyezéssel bármely – akár határozott, akár határozatlan időtartamú – szerződés írásban megszűntethető. Az általunk írt minden szerződés pontosan kitér rá, milyen okból, milyen felmondási idővel és feltételekkel mondható fel az ingatlan bérleti szerződés. Ennek megfelelően nem is szükséges hozzá lakás bérleti szerződés felmondása minta.

Ha azonban a szerződésetek erre nem tért ki, a Ptk ide vonatkozó rendelkezése érvényes. Indoklás nélkül csak határozatlan idejű szerződést mondhatsz fel. Ilyenkor a felmondás közlésének az időpontja a mérvadó. Ha ez a hónap 15-éig megtörténik, a szerződés a következő hónap végével szűnik meg. Ha 15-e után jelentették be, akkor a következő utáni hónap végével.

A bérlet, vagy albérlet felmondása kapcsán a törvény pár konkrét esetre külön kitér. Ilyen, ha a bérlő nem fizeti a lakbért, mely esetben a bérbeadó írásbeli felszólítása után 8 naptári nap áll rendelkezésére, hogy rendezze a tartozását. Ennek hiányában a bérbeadó újabb 8 naptári nap elteltével írásban akár felmondhatja a szerződést: az itt foglalt felmondási idő nem lehet rövidebb 15 napnál, és leghamarabb az elmulasztott fizetési határidő hónapjának utolsó napjára szólhat.

Másik kiemelt eset, ha a felmondásra a bérlő, illetve vele élő személyek magatartása ad okot. Ilyenkor a bérlőnek 8 nap áll rendelkezésére, miután értesült a helytelenített magatartásról, hogy írásban felszólítással éljen. A felmondás közlését a magatartás folytatása, vagy megismétlése utáni 8-ik napon teheti meg.

Az ehhez hasonló felmondási nyilatkozatokat érdemes minden esetben ajánlott, tértivevényes levélben közölni a másik féllel, így kézzel fogható bizonyosságod lesz róla, mikor adtad postára, és ő mikor kapta kézhez.

Mi történik, ha a bérlő nem hajlandó kiköltözni?

Amikor szerződésbe foglalt felmondási feltételek híján fajul odáig a helyzet, hogy a felmondási határidőt követően sem hajlandó kiköltözni a bérlő, bérbeadóként egyetlen lehetőséged van: bíróság előtt indíthatsz kiürítési pert. Sajnos az ilyen peres eljárások költségesek és akár évekig is eltarthatnak. Ezért is érdemes már a bérlet-, vagy albérlet szerződésben rögzítenetek a felmondási feltételeket

Nyomasztó és bonyolult az ingatlan eladás?

Segítünk átlátni és hatékonyan lebonyolítani az adásvételt!

Vagy írj nekünk facebookon vagy E-mailen!