Miért érdemes kikérned és mit tartalmaz

az Ingatlan nyilántartás és Tulajdonlapi feljegyzések?

Kérj konzultációt és nézzük át közösen!

A földhivatal ingatlan nyilvántartás ingatlanonként egy-egy tulajdoni lapon rögzíti az ország valamennyi ingatlanának törvényben meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, illetve az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges személyazonosító és lakcímadatait. A nyilvántartás közhiteles, azaz a benne foglaltakat ellenkező bizonyításig mindenki köteles valósként elfogadni, és ingatlannal kapcsolatos eljárásokban irányadónak tekinteni.

Egy adott ingatlant a helyrajzi száma és a településen belüli fekvése alapján azonosítanak. Minden ingatlannak külön tulajdoni lapja és minden tulajdoni lapnak külön sorszáma van. Ezekbe díjmentesen betekinthetsz, díjfizetés ellenében pedig másolatot is kérhetsz.

A másolat a nyilvántartás aznapi állapotát rögzíti, mely teljes másolat esetén a már törlésre került adatokat is tartalmazza. Ha csupán az aktuális, fennálló bejegyzésekre vagy kíváncsi, elegendő egy szemlét kérned. Az ingatlan nyilvántartás betekintés online is elérhető, ha regisztráltál, az ügyfélkapu ingatlan nyilvántartás elérésére is alkalmas.

Mit tartalmaz, és hogyan értelmezd a tulajdoni lap feljegyzéseit?

A tulajdoni lap három sorszámozott részből áll, az első rész az ingatlan számszerűsíthető adatait, a második rész az ingatlan tulajdonosait,  a harmadik rész az ingatlanra bejegyzett terheket, illetve egyéb jogokat és tényeket tartalmazza. Szerepelhetnek adatok még a tulajdoni lap széljegyén is: ezek a jogi bejegyzések már beérkeztek az ingatlan nyilvántartásba, ám elbírálásuk még nem zárult le. Amint ez megtörténik, a tulajdoni lap megfelelő részére vezetik át őket. Mivel a tulajdoni lapot bárki kikérheti, az ingatlan-nyilvántartásban bárki által megtekinthető személyes adat is szerepel.

Tulajdoni lap I.: az ingatlan adatai

 • helyrajzi szám, cím, ingatlan fekvése és mérete
 • épület jellege
 • termőföldek esetében itt tüntetik fel a művelési gátat, minőségi osztályt és a kataszteri tisztajövedelem mértékét

Tulajdoni lap II.: tulajdonos(ok)

 • természetes személy esetén személyazonosító adatok és lakcím
 • jogi személy esetén annak megnevezése és székhelye
 • adott tulajdonos tulajdoni hányada
 • a tulajdonszerzés jogcíme
 • a bejegyző határozat száma, és a hozzá tartozó beadvány beérkezésének ideje

Tulajdoni lap III.: az ingatlanhoz kapcsolódó jogok és tények

Osztatlan közös tulajdon esetén minden jog és teher mellett feltüntetnek egy utalást a II. részre, hogy be lehessen azonosítani, hogy melyik tulajdonos tulajdoni hányadára vonatkozik a bejegyzés.

 • haszonélvezeti jog
 • tulajdonjog fenntartással
 • vezetékjog
 • jelzálog-, illetve végrehajtási jog
 • elidegenítési és terhelési tilalom
 • telekalakítási eljárás
 • árverés
 • épület építésének, lebontásának ténye

Segítünk átlátni és hatékonyan lebonyolítani az adásvételt!

Vagy írj nekünk facebookon vagy E-mailen!